Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπερβαρικής Ιατρικής (ECHM), όπου υπάρχει και Ελληνική συμμετοχή, έχει εκδόσει μετά από ειδική διάσκεψη (2004 Lille - επικαιροποίηση 2016) τη δική της λίστα ενδείξεων για Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο, ανάλογα με το επίπεδο αποδείξεων (evidence-based):

Ισχυρή Ένδειξη – Επηρρεάζει σημαντικά την έκβαση της ασθένειας

• Αναερόβιες ή μικτές μικροβιακές Λοιμώξεις

• Δηλητηρίαση με Μονοξείδιο του Άνθρακα

• Νόσος εξ Αποσυμπιέσεως

• Εμβολή Αερίου

• Ανοικτά Κατάγματα με Σύνθλιψη

• Οστεοραδιονέκρωση (γνάθου)

• Πρόληψη Οστεοραδιονέκρωσης μετά εξαγωγή δοντιού

• Ραδιονέκρωση (ή Ακτινονέκρωση) μαλακών μορίων (κυστίτιδα, πρωκτίτιδα)

• Αιφνίδια Κώφωση

Ένδειξη – Επηρρεάζει θετικά την έκβαση

• Εγκαύματα, 2ου βαθμού & άνω του 20% επιφανείας σώματος

• Απόφραξη Κεντρικής Αρτηρίας Αμφιβληστροειδούς

• Επιπλεγμένα δερματικά μοσχεύματα & μυοδερματικοί κρημνοί

• Σύνθλιψη χωρίς κάταγμα

• Διαβητικά Έλκη κάτω άκρων

• Άσηπτη Οστική Νέκρωση (ΑΟΝ) μηριαίας κεφαλής

• Ισχαιμικά Έλκη

• Νευροβλάστωμα σταδίου 4

• Οστεοραδιονέκρωση (άλλα οστά-εκτός γνάθου)

• Χειρουργικοί χειρισμοί-προθέσεις σε ακτινοβολημένους ιστούς

• Κυστική Πνευμάτωση Εντέρου

• Ραδιονέκρωση μαλακών μορίων (εκτός κυστίτιδας, πρωκτίτιδας)

• Χρόνια Ανθεκτική Οστεομυελίτιδα

Προαιρετική – Η χρήση ΘΥΒΟ είναι στις θεραπευτικές επιλογές των ασθενειών αυτών, με καλά αποτελέσματα

• Εγκεφαλική Βλάβη σε επιλεγμένες περιπτώσεις (Οξείες-Χρόνιες ΤΒΕ, ΑΕΕ χρόνια φάση, Ανοξική Εγκεφαλοπάθεια)

• Διάμεση Κυστίτιδα

• Επανασυγκόλληση Άκρου

• Σύνδρομο Επαναιμάτωσης μετά από Αγγειακές παρεμβάσεις

• Μετακτινικές Διαταραχές Λάρυγγα

• Μετακτινικές Διαταραχές ΚΝΣ

• Επιλεγμένα χρόνια έλκη σε συστηματικές παθήσεις

• Δρεπανοκυτταρική Αναιμία

Τύπου Ι ενδείξεις για μη χρήση ΘΥΒΟ

• Αναπτυξιακές Διαταραχές (φάσμα αυτισμού)

• Εγκεφαλική Παράλυση

• Σκλήρυνση κατά Πλάκας

• Ανεπάρκεια Πλακούντα

• ΑΕΕ οξεία φάση

• Εμβοές (που δεν οφείλονται στην Αιφνίδια Βαρηκοΐα)