Η Υπερβαρική Ιατρική είναι ταυτόσημη με τη Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο. Ως ειδικότητα, το πρώτο μέρος της έχει αντικείμενο τις επιδράσεις των μεταβολών της ατμοσφαιρικής πίεσης στον ανθρώπινο οργανισμό. Έτσι, ασχολείται με τα προβλήματα από τις καταδύσεις και από εργασία σε ορυχεία και άλλες χερσαίες εργασίες με αύξηση της περιβάλλουσας πίεσης (πχ κατασκευή γραμμών ΜΕΤΡΟ). Η αναγνώριση, διάγνωση και θεραπεία αυτών των προβλημάτων είναι σημαντική καθώς και η περαιτέρω μελέτη και πρόληψη των κινδύνων αυτών. Το δεύτερο μέρος της Υπερβαρικής Ιατρικής είναι η παρακολούθηση και θεραπεία ευρέος φάσματος νοσημάτων που υπόκεινται σε Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο με εξαιρετικά αποτελέσματα. Με τη βοήθεια των επιστημονικών μεθόδων και αυξανόμενης έρευνας για το Υπερβαρικό Οξυγόνο, το πεδίο αυτό της Υπερβαρικής Ιατρικής έχει μεγαλώσει σημαντικά με μεγάλο αριθμό ασθενών να υποβάλλονται σε Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο και να υπάρχει συνεργασία με μεγάλο αριθμό άλλων ιατρικών ειδικοτήτων – πρακτικά όλων των κλινικών ειδικοτήτων.

Περισσότερα

Οι όγκοι (καλοήθεις και κακοήθεις) είναι ένα πρόβλημα που συναντάται όλο και συχνότερα στη σύγχρονη εποχή, ιδίως στις αναπτυγμένες κοινωνίες. Η συχνότητά τους αυξάνει στις μεγαλύτερες ηλικίες και ένα από τα επιτεύγματα της εποχής μας είναι πως όλο και περισσότεροι άνθρωποι φτάνουν σε μεγαλύτερη ηλικία, ενώ επίσης στοιχεία του σημερινού «δυτικού» τρόπου ζωής (συνήθειες) ενοχοποιούνται γι’ αυτό το φαινόμενο.

Περσισσότερα

Η απαρχή των καταδυτικών δραστηριοτήτων έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάγκη και επιθυμία για εξερεύνηση.Φυσιολογικά λοιπόν, οι πρώτες καταδυτικές αναφορές σχετίζονται με τους αρχαίους χρόνους και την Ελλάδα περιλαμβάνοντας την ιστορία του δύτη Σκυλλία (Ηρόδοτος – 500 πΧ), ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος καταγράφεται σε διεθνή εγχειρίδια ως ο πρώτος ίσως άνθρωπος που χρησιμοποίησε καταδυτικό εξοπλισμό (320 πΧ) – ένα γυάλινο βαρέλι με το οποίο καταδύθηκε στα στενά του Βοσπόρου.

Περισσότερα

Υποκατηγορίες

The navigation menu category

The side menu