Οι παθήσεις του άκρου πόδα, είναι ανάμεσα στις πιο απειλητικές επιπλοκές του διαβήτη και περιλαμβάνει ποικίλες οντότητες όπως νευροπάθεια, αγγειοπάθεια, νευροαρθροπάθεια, έλκος, λοίμωξη και τη δυνητικά αποφευκτέα κατάληξη, τον ακρωτηριασμό. Καθώς στην πλειοψηφία των ακρωτηριασμών προηγείται εξέλκωση στο πόδι, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρισθούν οι ασθενείς που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν έλκος. Όταν αναγνωρισθούν, μπορούν να γίνουν εξειδικευμένες παρεμβάσεις για ελάττωση αυτού του κινδύνου. Καθώς αυτοί οι ασθενείς είναι πιθανό να παρουσιάζουν πρόσθετες άλλες επιπλοκές του διαβήτη, είναι καλό να παρακολουθούνται από ομάδα ειδικών. Την τελευταία δεκαετία έχουμε δει την εμφάνιση νέων θεραπευτικών χειρισμών, αλλά έχουμε επιβεβαιώσει και την αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων. Καθένας από αυτούς τους χειρισμούς, όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει στην ελάττωση εμφάνισης έλκους στο πόδι και μαζί με αυτό, την πιθανότητα ακρωτηριασμού.

Συνοψίζοντας, η ΘΥΒΟ χρησιμοποιείται με επιτυχία σε όλο το φάσμα των προβλημάτων του «διαβητικού ποδιού», ειδικά σε περίπτωση που:

  1.  έχει εμφανισθεί έλκος στον άκρο πόδα. Ταχεία και αποτελεσματική επούλωση είναι μεγάλης σημασίας, ενώ η νεοαγγειογένεση που επιφέρει η Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία βοηθά σε βάθος χρόνου και θα βελτιώσει την αιμάτωση και στο φαινομενικά υγιές πόδι
  2. εμφανισθούν σημεία ισχαιμίας στο πόδι
  3.  υπάρχει λοίμωξη μαλακών μορίων στο πόδι με ή/και χωρίς εμφανές έλκος
  4.  έχει διαγνωσθεί οστεομυελίτιδα, σε συνδυασμό με αντιβιοτικά
  5.  υπάρχει αρθροπάθεια Charcot, για ανακούφιση συμπτωμάτων και βελτίωση κινητικότητας για αποφυγή επιπλοκών

Πέραν των κατεξοχήν προβλημάτων του «διαβητικού ποδιού», το Υπερβαρικό Οξυγόνο, θα πρέπει να το σκεφτούμε και σε περιπτώσεις της ευρύτερης νοσολογίας όπου η συνύπαρξη του διαβήτη θα επιβραδύνει την ίαση ή θα προδιαθέσει σε επιπλοκές, όπως:

  1.  κατάγματα στην περιοχή της ποδοκνημικής και κάτω τριτημορίου κνήμης, όπου η αιμάτωση είναι εξ ορισμού πτωχή και προδιατίθεται ακόμα περισσότερο σε διαταραχές πώρωσης του κατάγματος (καθυστερημένη πώρωση, ατελής πώρωση, ψευδάρθρωση). Το Υπερβαρικό Οξυγόνο θα βοηθήσει όταν γίνει εξαρχής στην αποφυγή εμφάνισης αυτών. Όταν αυτές οι καταστάσεις εμφανισθούν, τότε η Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία «επιβάλλεται» και ενδείκνυται.
  2.  συνδεσμικές κακώσεις – διαστρέμματα, για ταχύτερη κινητοποίηση και εξαφάνιση οιδήματος που μπορεί να προδιαθέσει σε βλάβες και ισχαιμικές αλλοιώσεις του δέρματος.
  3.  ορθοπαιδικά χειρουργεία στα κάτω άκρα (αρθροπλαστική, ακινητοποίηση κατάγματος με υλικά οστεοσύνθεσης). Το χειρουργικό τραύμα σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες διαταραχές μικροκυκλοφορίας του διαβητικού,μπορεί να οδηγήσει σε ισχαιμικές αλλοιώσεις, καθυστερημένη επούλωση ή/και εμφάνιση λοίμωξης.
  4.  χρόνια έλκη φλεβικής ανεπάρκειας. Οι κατάλληλοι θεραπευτικοί χειρισμοί σε συνδυασμό με το Υπερβαρικό Οξυγόνο έχουν εξαιρετικά ποσοστά ίασης ελκών, ακόμα κι αν επιμένουν για αρκετούς μήνες ή/και χρόνια προ θεραπείας.
  5.  όταν εμφανισθεί ερυσίπελας ή κυτταρίτιδα. Μπορεί να είναι ανθεκτική στην αντιβίωση. Η εμπειρία μας, δείχνει ότι ο συνδυασμός της αντιβίωσης με το Υπερβαρικό Οξυγόνο έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, οδηγώντας σε αποκατάσταση.