Οι γνωστοί μηχανισμοί δράσης του Υπερβαρικού Οξυγόνου έχουν φανεί πως δρουν ωφέλιμα στην διαδικασία της πώρωσης καταγμάτων. Πειραματικά δεδομένα έχουν δείξει πως ενεργοποιεί σε μεγάλο βαθμό τους μηχανισμούς επιδιόρθωσης του οστού οδηγώντας σε αύξηση ρυθμού σχηματισμού οστικού πώρου αλλά και γρηγορότερα στην επαναδιαμόρφωση (remodeling) του οστού. Έχει επίσης φανεί πως το οστό που σχηματίζεται υπό την επίδραση του Υπερβαρικού Οξυγόνου, έχει αυξημένη αντοχή.

Η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, έχει δείξει πως αρκετές ορθοπαιδικές παθήσεις (πέραν των περίπλοκων παθήσεων – ενδείξεων για το Υπερβαρικό Οξυγόνο) που περιλαμβάνουν τα κατάγματα και τις συνδεσμικές κακώσεις, ωφελούνται από τη Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο, παρουσιάζοντας ελαττωμένους χρόνους αποκατάστασης, σε αθλητές και μη. Μία μελέτη μάλιστα, έχει δείξει ποσοστό επιτυχίας 100% σε κατάγματα, στα οποία η Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο εφαρμόστηκε εντός 10 ημερών από την στιγμή του κατάγματοςi.

i Strauss MB, Hart GB. Clinical experiences with HBO in fracture healing. In Smith G ed. Proc 7th Int Cong on Hyperbaric Medicine. Aberdeen: Aberdeen University Press;1977. p.329-332.