Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπερβαρικής Ιατρικής (ECHM), όπου υπάρχει και Ελληνική συμμετοχή, έχει εκδόσει μετά από ειδική διάσκεψη (2004 Lille – επικαιροποίηση 2016) τη δική της λίστα ενδείξεων για Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο, ανάλογα με το επίπεδο αποδείξεων (evidence-based):

Ισχυρή Ένδειξη – Επηρρεάζει σημαντικά την έκβαση της ασθένειας

 • Αναερόβιες ή μικτές μικροβιακές Λοιμώξεις
 • Δηλητηρίαση με Μονοξείδιο του Άνθρακα
 • Νόσος εξ Αποσυμπιέσεως
 • Εμβολή Αερίου
 • Ανοικτά Κατάγματα με Σύνθλιψη
 • Οστεοραδιονέκρωση (γνάθου)
 • Πρόληψη Οστεοραδιονέκρωσης μετά εξαγωγή δοντιού
 • Ραδιονέκρωση (ή Ακτινονέκρωση) μαλακών μορίων (κυστίτιδα, πρωκτίτιδα)
 • Αιφνίδια Κώφωση

Ένδειξη – Επηρρεάζει θετικά την έκβαση

 • Εγκαύματα, 2ου βαθμού & άνω του 20% επιφανείας σώματος
 • Απόφραξη Κεντρικής Αρτηρίας Αμφιβληστροειδούς
 • Επιπλεγμένα δερματικά μοσχεύματα & μυοδερματικοί κρημνοί
 • Σύνθλιψη χωρίς κάταγμα
 • Διαβητικά Έλκη κάτω άκρων
 • Άσηπτη Οστική Νέκρωση (ΑΟΝ) μηριαίας κεφαλής
 • Ισχαιμικά Έλκη
 • Νευροβλάστωμα σταδίου 4
 • Οστεοραδιονέκρωση (άλλα οστά-εκτός γνάθου)
 • Χειρουργικοί χειρισμοί-προθέσεις σε ακτινοβολημένους ιστούς
 • Κυστική Πνευμάτωση Εντέρου
 • Ραδιονέκρωση μαλακών μορίων (εκτός κυστίτιδας, πρωκτίτιδας)
 • Χρόνια Ανθεκτική Οστεομυελίτιδα

Προαιρετική – Η χρήση ΘΥΒΟ είναι στις θεραπευτικές επιλογές των ασθενειών αυτών, με καλά αποτελέσματα

 • Εγκεφαλική Βλάβη σε επιλεγμένες περιπτώσεις (Οξείες-Χρόνιες ΤΒΕ, ΑΕΕ χρόνια φάση, Ανοξική Εγκεφαλοπάθεια)
 • Διάμεση Κυστίτιδα
 • Επανασυγκόλληση Άκρου
 • Σύνδρομο Επαναιμάτωσης μετά από Αγγειακές παρεμβάσεις
 • Μετακτινικές Διαταραχές Λάρυγγα
 • Μετακτινικές Διαταραχές ΚΝΣ
 • Επιλεγμένα χρόνια έλκη σε συστηματικές παθήσεις
 • Δρεπανοκυτταρική Αναιμία

Τύπου Ι ενδείξεις για μη χρήση ΘΥΒΟ

 • Αναπτυξιακές Διαταραχές (φάσμα αυτισμού)
 • Εγκεφαλική Παράλυση
 • Σκλήρυνση κατά Πλάκας
 • Ανεπάρκεια Πλακούντα
 • ΑΕΕ οξεία φάση
 • Εμβοές (που δεν οφείλονται στην Αιφνίδια Βαρηκοΐα).