Το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ, έχει εκδόσει απόφαση (Υ4α/οικ. 27504 από 04/03/2010) σχετικά με τη «καθιέρωση ενδείξεων για έγκριση Θεραπείας με Υπερβαρικό Οξυγόνο και κοστολόγηση αυτής» που περιλαμβάνει:

1. Οξείες ή επείγουσες ενδείξεις, όπου η θεραπεία είναι δυνατόν να επηρεάσει θετικά την πρόγνωση για επιβίωση ή την πρόληψη μόνιμης βλάβης οργάνου και περιλαμβάνουν:

 • Δηλητηρίαση με Μονοξείδιο του Άνθρακα
 • Καταδυτική Νόσο
 • Εμβολή Αέρα
 • Αναερόβιες νεκρωτικές λοιμώξεις
 • Μικτές λοιμώξεις μαλακών μορίων με ανοσολογική έκπτωση
 • Σύνδρομα σύνθλιψης – διαμερισματοποίησης
 • Εγκαύματα
 • Για περιστατικά που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ ή Χειρουργικές Κλινικές με ενδείξεις οξείας ιστικής υποξίας, η έγκαιρη νοσηλεία με ΥΒΟ μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά τόσο στην έκβαση όσο και στο βαθμό της λειτουργικής έκπτωσης, πχ σύνδρομο Επαναιμάτωσης
 • Οξεία Κώφωση

2. Χρόνιες ενδείξεις, με σκοπό την επίταση αμυντικής και επουλωτικής δραστηριότητας των ιστών, όταν δεν επαρκεί η φυσιολογική μεταφορά Οξυγόνου:

 • Διαβητικά έλκη κάτω άκρων
 • Χρόνια υποτροπιάζουσα οστεομυελίτιδα
 • Επαπειλούμενα δερματικά μοσχεύματα
 • Ραδιονεκρώσεις οστών και (ακτινοβολημένη κάτω γνάθος) μαλακών μορίων
 • Μετακτινική κυστίτιδα
 • Αποφρακτική αγγειοπάθεια κάτω άκρων (μη χειρουργήσιμη)
 • Διαταραχές επούλωσης τραυμάτων – χρονίων ελκών
 • Διαταραχές σχηματισμού οστικού πώρου