Κατά τη διάρκεια της Θεραπείας με Υπερβαρικό Οξυγόνο, η ποσότητα του οξυγόνου στο αίμα αυξάνεται δραματικάi. Με την εισπνοή 100% οξυγόνου σε πίεση 2 ατμοσφαιρών, η μερική πίεση του οξυγόνου στους πνεύμονες (κυψελίδες) φτάνει κοντά στα 1,400 mmHg!!! Ο Boerema το 1960 έδειξε σε πείραμά του πως τα πειραματόζωα διατηρήθηκαν στη ζωή μετά από την πλήρη αφαίμαξή τους, ενόσω υπόκειντο σε Υπερβαρικό Οξυγόνο στις 3 ατμόσφαιρεςii. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, επαρκές οξυγόνο φτάνει σε περιοχές του σώματος που λόγω έμφυτων ιδιαιτεροτήτων στην αιμάτωσή τους, των τοπικών συνθηκών (φλεγμονή, αιμάτωμα, λοίμωξη, βλάβες μικροκυκλοφορίας) ή συστηματικών καταστάσεων (Σακχαρώδης Διαβήτης, επίδραση φαρμάκων & Ακτινοθεραπείας) παρουσιάζουν υποξία.

i Kindwall E. The physics of diving and hyperbaric pressures. In Kindwall EP, Whelan HT, editors. Hyperbaric Medicine Practice. 2nd ed revised. Flagstaff: Best Publishing Company;2004. p21-35.

ii Boerema I, Meyne NG, Brummelkamp WK, Bouma S, Mensch MH, Kamermans F, Hanf MS, van Aalderen W. Life without blood. J Cardiovasc Surg 1960;1:133-146.