Άρθρα

Πρόσφατα νέα για την Υπερβαρική και Καταδυτική Ιατρική.

Άρθρα2019-01-15T10:26:34+02:00

Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Υπερβαρικής Ιατρικής σχετικά με τις καταδυτικές δραστηριότητες

Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Υποβρύχιας και Υπερβαρικής Εταιρείας (EUBS) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αύξηση του χρόνου επιβίωσης στους διαβητικούς μετά τη Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο;

Η Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο επιμηκύνει την επιβίωση μακροχρόνια στους σακχαροδιαβητικούς, σύμφωνα με