Η Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία χρησιμοποιείται με επιτυχία στις Αθλητικές Κακώσεις σε ένα ευρύτερο πλάνο αντιμετώπισης και υπάρχει ήδη εκτεταμένη εμπειρία, με σκοπό: Ταχύτερη ίαση μη χειρουργικών κακώσεων – Ταχύτερη / καλύτερη αποκατάσταση μετεγχειρητικά – Διακοπή φαύλου κύκλου οιδήματος-υποξίας-φλεγμονής στη θεραπεία χρονίων δυσεπίλυτων προβλημάτων – Γρηγορότερη επάνοδο στις δραστηριότητες και σε συνδυασμό με κατάλληλη φυσικοθεραπεία, αναλόγως του προβλήματος.

Έχει θέση στην προετοιμασία με προοδευτικά αυξανόμενης έντασης άσκηση – ενδυνάμωση, ειδικά μετά από περιόδους αποχής από συστηματική άσκηση.