Η διαταραχή στη δομή των οστών έως καταστροφή μέρους αυτού, που συνήθως δεν φαίνεται στην απλή ακτινογραφία είναι μία πάθηση που έχει μελετηθεί τα τελευταία χρόνια. Η ευρεία χρήση της Μαγνητικής Τομογραφίας έχει συμβάλλει σημαντικά σε αυτό. Το τραύμα είναι το σύνηθες αίτιο (συχνά όμως δεν μπορεί ο ασθενής να διακρίνει συγκεκριμένο τραυματικό γεγονός) έστω και με τη μορφή των επαναλαμβανόμενων μικροτραυματισμών, αλλά και άλλοι παθολογικοί παράγοντες, όπως κατάχρηση αλκοόλ, λήψη κορτιζόνης συστηματικά, έκθεση σε ακτινοβολία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, ρευματολογικά νοσήματα και η Νόσος Δυτών.

Κοινό χαρακτηριστικό; Διαταραχή της αιματικής παροχής και υποξία με αποτέλεσμα την διαταραχή απορρόφησης – εναπόθεσης νέου οστού έως και τον κυτταρικό θάνατο. Η δυσμενής εξέλιξη της πάθησης αν δεν ανακοπεί είναι η αλλαγή του σχήματος του οστού με καταστροφή της αρθρικής επιφάνειας, που θα δημιουργήσει την ανάγκη χειρουργικής παρέμβασης ή/και αρθροπλαστικής.

Η πάθηση μπορεί να είναι ιδιοπαθής (δεν ανευρίσκεται αιτία) και διαγιγνώσκεται πολύ συχνά στο νέο πληθυσμό και σε αθλητές, έχοντας σημαντική επίπτωση στις παραγωγικές αυτές ηλικίες.

Το Υπερβαρικό Οξυγόνο, διορθώνοντας την υποξία στην πάσχουσα περιοχή, εξασφαλίζει τα ποσά Οξυγόνου που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των οστεοκλαστών, οστεοβλαστών αλλά και των οστεοκυττάρων. Μελέτες έχουν δείξει πολύ καλά αποτελέσματα και μια μετα-ανάλυσηi 15 δημοσιεύσεων έχει δείξει ποσοστά επιτυχίας 97% με τη χρήση του Υπερβαρικού Οξυγόνου. Πολλές μελέτες βρίσκονται υπό εξέλιξη παγκοσμίως και η Μονάδα Καταδυτικής & Υπερβαρικής Ιατρικής του ΝΝΑ διενεργεί μελέτη αυτή τη στιγμή. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι τα ποσοστά επιτυχίας με εξάλειψη του προβλήματος και αποφυγή επεμβάσεων είναι πολύ υψηλά σε σχέση με άλλες μεθόδους.

i Ditri L etal. Femoral Head Necrosis. In Mathieu D, ed. Handbook on Hyperbaric Medicine. The Netherlands: Springer; 2006.