Επίσημη Θέση της EUBS & ECHM σε σχέση με τις ερασιτεχνικές και επαγγελματικές καταδύσεις μετά την πανδημία COVID-19”, έκδοση 21 Μαΐου 2020

Δείτε το πλήρες κείμενο πατώντας εδώ

Επίσης, το αρχικό κείμενο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της ECHM (http://www.echm.org) ή της EUBS (http://www.eubs.org/wp-content/uploads/2020/05/English-EUBS-ECHM-position-on-diving-and-COVID-19-21st-May-2020.pdf) και σε άλλες γλώσσες.